Visste du at foreldet gjeld kan avskrives?

Visste du at foreldet gjeld kan avskrives?

Blogg

Visste du at gjelden din kan avskrives dersom den blir foreldet?

Lån er et viktig verktøy for å oppnå målene våre fortere, eller få tilgang til ekstra ressurser når de trengs mest. Finguru hjelper deg til å være fullt informert om ansvar og rettigheter du har når du låner penger. Noen ganger kan det også forekomme uventede muligheter for de som har øynene åpne og følger med. Les videre for å lære mer om rettighetene du har med henhold til foreldelse av lån.

En ting som kan ha stor innvirkning på privatøkonomien din, men som mange nordmenn i dag fortsatt ikke er klar over er at det er mulig for gjelden din å bli foreldet. Foreldet gjeld betyr rett og slett at gjelden er for gammel til at den kan inndrives. Når gjelden din foreldes mister kreditoren din retten til å inndrive gjelden din, og gjelden avskrives slik at du slipper å betale den tilbake.

Hva er egentlig foreldet gjeld?

Alle lån har en foreldelsesperiode. Hvor lang denne er avhenger av hvordan du tar opp lånet. Det er denne perioden kreditorene har på seg til å kreve inn lånet. Etter at foreldelsesperioden utgår mister kreditorene retten til å kreve pengene tilbakebetalt.

Hvordan finne ut om du har foreldet gjeld

Det første du må finne ut er hvor lang foreldelsesfristen for det gjeldende kravet er, og når den begynte å løpe. For mange av de vanlige lånene er foreldelsesfristen 3 år, og den begynner å løpe på det tidligste tidspunktet kreditoren din kunne kreve betaling. Det neste du må finne ut er om fristen ble avbrutt eller utvidet i tide.

Utvidelse av gyldigheten til gjelden

Det er mulig for kreditoren å utvide gyldigheten til gjelden din slik at “nedtellingen” for foreldelse av lånet nullstilles og starter på nytt. Dette kan gjøres ved at du anerkjenner gjelden direkte, for eksempel ved å undertegne et gjeldsbrev, en gjeldserklæring eller andre lignende dokumenter som henviser til gjelden.

En ting som det er viktig å huske på er at gjelden også kan anerkjennes indirekte. Indirekte anerkjennelse av gjelden skjer når du gjennomfører en rekke vanlige handlinger, slik som for eksempel å betale et avdrag på gjelden.

En annen måte foreldelsesfristen på gjelden kan utvides på er dersom en kreditor går rettens vei for å få en dom som fastsetter gjeldens eksistens og størrelse før gjelden foreldes.

Reglene for foreldelse av gjeld har forandret seg

Det har vært store forandringer i reglene rundt foreldelse av gjeld de siste 10-20 årene. Du kan lese om dette i Lov om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven). Dersom du har gammel gjeld kan det være en god ide å sjekke hvordan gjelden din ligger an i forhold til loven etter de siste endringene. Dersom du er heldig kan det hende at kreditorene dine ikke er oppdatert på de nyeste endringene, og at hele eller deler av gjelden din er foreldet.

Hva du bør gjøre dersom du har foreldet gjeld

Dersom du har foreldet gjeld kan du gi kreditoren din beskjed om at du ikke anerkjenner gjelden din. Det er ofte lurt å bruke en profesjonell til dette slik at du er sikker på at du har alt på det tørre før du tar dette viktige steget.

Leave a Comment