Informasjon vi innhenter

Finguru innhenter og behandler informasjonen under i prosessene våre

 • Navn
 • Adresse
 • Mobilnummer
 • E-post
 • IP-adresse
 • ID for nettleser-varslinger

Vi benytter informasjonen din for å sende deg relevant e-post, og push-notifikasjoner for tjenesten. Vi kan også sende deg relevante nyhetsbrev om lånemarkedet, privatøkonomi, og med oppdaterte lister over tilgjengelige lån dersom du har godtatt dette.

Vi tar behandling av informasjonen din på alvor.

Når vi behandler den personlige informasjonen din gjør vi alltid dette i henhold til gjeldende lover og regler. Dette betyr at vi:

 • Samler bare inn den informasjonen vi trenger, og vi sletter informasjonen når vi ikke lenger trenger den 
 • Behandler personopplysningene dine så lite som mulig
 • Ikke deler informasjonen din med andre, slik som for eksempel våre samarbeidspartnere, uten ditt samtykke
 • Du kan når som helst nekte å samtykke i slik deling av informasjon
 • Bare samler inn og lagrer informasjonen for definerte formål
 • Spør deg før vi bruker informasjonen din til nye formål som du enda ikke har godtatt, med mindre vi har annet lovbestemt grunnlag for bruk av informasjonen. I disse tilfellene vil vi alltid fortelle deg om dette. 
 • Vi innhenter ikke ditt samtykke dersom vi er rettslig forpliktet til å dele opplysninger med relevante myndighetsorganer.

Husk at ditt samtykke er frivillig, og at du når som helst kan trekke det tilbake.

Forbehold

 • Personer under 18 år har ikke mulighet til å bruke Finguru.no sine tjenester.
 • Vi forbeholder oss retten til å benytte databehandlere utenfor EU/EØS til å assistere vår virksomhet. Slik bistand skjer alltid i samsvar med gjeldende lovgivning.
 • Våre tjenester er avhengige av korrekte og oppdaterte personopplysninger. Du må derfor opplyse om endringer. Vi forbeholder oss også retten til å kontrollere og rette, eller slette personopplysninger som er uriktige.

Personopplysningene dine er sikre hos oss

For å sikre personvernet ditt har Finguru implementert interne rutiner og instrukser med forholdsregler som forhindrer at personopplysninger 

 • blir slettet ved uhell eller feiltagelser
 • blir endret uten tillatelse
 • blir delt uten tillatelse

Rutinene inkluderer prosedyrer for tildeling av adgang til autorisert personnell, for backup av data, og for kryptering av data. Rutinene inkluderer også instrukser for hvordan og når du skal bli kontaktet, og hvilken informasjon du må bli gitt dersom sikkerhetsbrudd skulle forekomme.

Rettigheter

Du har rett til: 

 • innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg
 • å få dine personopplysninger utlevert i et lesbart format
 • å få dine personopplysninger flyttet til en annen tjenestetilbyder
 • å kreve at unøyaktige personopplysninger blir slettet
 • å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger
 • å reise innsigelser for å stoppe behandlingen av informasjonen din dersom du mener at personopplysningene blir behandlet i strid med gjeldende regler eller det samtykket du har gitt til Finguru
 • å begrense vår behandling av dine personopplysninger (For eksempel mens vi behandler en innsigelse som du har reist)
 • å klage til Datatilsynet

For å benytte deg av rettighetene over kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen under. Vi vil besvare på henvendelsen din så snart som mulig og senest innen én måned.

Dersom vi er forpliktet til å oppbevare alle eller deler av personopplysningene dine som følge av mulige rettskrav. Kan dette føre til at rettighetene over ikke gjelder. I slike tilfeller vil Finguru bare oppbevare de opplysningene vi er rettslig forpliktet eller berettiget til.

Kontaktinformasjon

Dersom du har behov for å utøve noen av rettighetene dine som beskrevet ovenfor, eller dersom du har andre spørsmål angående hvordan vi håndterer personvern kan du kontakte oss på følgende kontaktinformsajon:

E-post: [email protected]