Det kan være mange nye ord og uttrykk å forholde seg til når man har med banker, lån og refinansiering å gjøre. Det kan være fristende å la dette være opp til bankene og bare underskrive avtalen for å få pengene utbetalt, men det kan være en dårlig ide, lån er tross alt en stor avgjørelse som du ofte må leve med i flere måneder eller år fremover.  

Vi anbefaler på det sterkeste at du tar deg  litt tid til å bli kjent med noen av de viktigste ordene og uttrykkene som du ofte vil treffe på når det gjelder lån og refinansiering slik at du har full forståelse av hva du sier deg enig i når du undertegner avtaler fra banken. 

A

Avdrag

Avdraget er den delen av terminbeløpet man betaler som reduserer størrelsen på det gjenværende lånet. Når man betaler høyere avdrag reduseres størrelsen på lånet, og dermed også basisen for fremtidige renter. 

Annuitetslån

Annuitetslån er lån som nedbetales med beløp som er like store hver måned eller termin. Dette betyr at rentene er høye og avdragene er lave i starten. Andelen av innbetalingen du betaler i avdrag stiger og andelen du betaler i renter reduseres med tiden. Et annuitetslån vil koste deg mer totalt enn et serielån, men det har den fordelen at du fordeler byrden av tilbakebetalingen jevnt over nedbetalingsperioden. 

Avdragsfrihet

Avdragsfrihet betyr at ikke betaler avdrag på lånet i en periode. Du må vanligvis fortsatt betale renter og omkostninger for den avdragsfrie perioden. Resultatet av en avdragsfri periode er at nedbetalingen av selve lånet utsettes, noe som øker de totale rentekostnadene for lånet. Til tross for de økte kostnadene kan en avdragsfri periode kan være en veldig god hjelp for personer som opplever en vanskelig økonomisk periode med midlertidig tap av eller nedgang i inntektene.

B

Billån

Billån er lån som brukes til å kjøpe bil, og der banken tar sikkerhet i bilen. Det er mulig å finansiere opptil 100% av bilen, men man får bedre betingelser dersom man bidrar med en egenandel. Vanligvis kreves det full kaskoforsikring dersom du skal finansiere bilen med et billån.

Båtlån

Båtlån er lån som brukes til å kjøpe båt. De laveste rentene får man vanligvis med sikrede båtlån. Sikrede båtlån krever vanligvis egenkapital på minst 20%. For båtlån med sikkerhet kommer det også flere andre ekstrautgifter, inkludert registrering i båtregisteret og obligatorisk båtforsikring. 

Sikrede båtlån er vanlig for større båter. Mindre båter er det vanligere å finansiere med lån uten sikkerhet. Disse lånene har en noe høyere rente, men samtidig er prosessen mye enklere, og man unngår utgifter med registrering og lignende.  

Boliglån

Boliglån er lån som må brukes for å kjøpe bolig. Lånet må brukes til å kjøpe boligen ettersom banken sikrer seg ved å ta pant i eiendommen du kjøper. Det er vanlig med en nedbetalingstid på opptil 30 år for boliglån. 

Betalingsanmerkning

Betalingsanmerkninger er registreringer i kredittopplysningsregisteret der långivere sjekker om en person har ubetalte fordringer mot seg. Fordringer kan blant annet komme av manglende betaling etter inkassosak.

E

Effektiv Rente

Effektiv rente er den totale kostnaden du har med lånet ditt. Dette betyr at effektiv rente inkluderer både nominell rente, etableringsgebyr, termingebyrer og alle de andre kostnadene som følger med lånet. Av denne grunn vil du se at den effektive renten alltid er høyere enn den nominelle renten. Du vil også legge merke til at små lån med kort nedbetalingstid vanligvis ender opp med en mye høyere effektiv rente selv om de har lav nominell rente.

F

Flytende rente

Dersom du velger flytende rente vil renten din følge svingningene i markedet. I de fleste tilfeller vil flytende rente være litt billigere enn fast rente på lang sikt. Det lønner seg derfor som oftest å velge flytende rente dersom du tåler svingningene i markedet.

Fast rente

For de som har behov for mer forutsigbarhet i økonomien kan fastrente være en god måte å unngå ubehagelige overraskelser i form av plutselige renteøkninger. Med fast rente er det banken som tar på seg risikoen for plutselige renteøkninger. Denne risikoen tar banken seg betalt for, noe som betyr at du med fast rente som oftest ender opp med å betale noe mer enn det du ville gjort med flytende rente på lang sikt. 

Forbrukslån

Forbrukslån er lån som låntaker ikke trenger å stille sikkerhet for. Egenkapital kreves heller ikke for et forbrukslån slik som er tilfelle med  for eksempel huslån. Forbrukslån er relativt billige i forhold til kredittkort, smålån og SMS-lån. De er også fleksible, og kan brukes til hva som helst. Beløpene som er tilgjengelige med forbrukslån er ofte høyere enn andre typer lån uten sikkerhet.  

Fleksikreditt

Fleksikreditt er et produkt fra Ferratum som gir økonomisk fleksibilitet ved hjelp av en kredittgrense som kan brukes til akkurat hva du vil når du trenger litt ekstra penger. Fleksikreditt kan lett ordnes via mobiltelefon eller PC. Du kan når som helst tilbakebetale mer enn det fastsatte minimumsbeløpet for å få lavere renteutgifter.  

G

Gjeldsgrad

De norske myndighetene har satt strenge regler for hvor mye lån nordmenn har lov til å ta opp. Dette kalles gjeldsgrad. Utlånere må forsikre seg om at en lånekunde ikke får lov til å ta opp lån som overstiger fem ganger årsinntekten sin.

Gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret i Norge gir en fullstendig  oversikt over all den usikrede gjelden til alle nordmenn. Kredittkortgjeld, forbrukslån og kjøpekreditter er alt inkludert i gjeldsregisteret. Gjeld med sikkerhet slik som for eksempel gjeld med pant i bil eller bolig inkluderes ikke. Banker og andre utlånere bruker gjeldsregisteret for å vide om de kan innvilge lån eller ikke. 

Gebyrer

Finansavtaleloven tillater gebyrer på finansielle tjenester slik som lån, men her er det viktig at det opplyses om gebyrene skriftligpå forhånd. Hvilke gebyrer som finnes varierer mellom forskjellige långivere, men noen av de vanligste gebyrene man finner på lån er Etableringsgebyr, Årsgebyr, Termingebyr og Purregebyr.

H

Huslån

Huslån er det samme som boliglån, og må derfor brukes for å kjøpe bolig. Banken sikrer seg ved å ta pant i huset du kjøper. Nedbetalingstiden for huslån varierer som oftest mellom 20-30 år. 

Hyttelån

Hyttelån har mye til felles med boliglån, og mange banker gir de samme betingelsene. Vanligvis regnes lånet som et hyttelån dersom banken tar sikkerheten i hytta i stedet for å inkludere det i et huslån. Hyttelån vil også ofte være litt dyrere enn et huslån, men det kommer i stor grad an på hvor hytten ligger. Fritidseiendommer i populære hyttestrøk vil nemlig innebære mindre risiko for banken ettersom de lettere kan selges.

K

Kredittkort

Et kredittkort er et kort man kan bruke til å betale med, der kortutstederen låner penger til kortholderen. Kredittkort er et alternativ til kjøp av varer og tjenester med kontanter. Mange kredittkort gir deg en rentefri periode for varekjøp gjort med kredittkortet.

Kredittsjekk

Kredittsjekk er en sjekk av hvor god økonomien til en person er. Det kreves godkjent grunn for å foreta en kredittsjekk. Kredittsjekk gjøres blant annet dersom man skal gjøre kjøp på avbetaling eller ta opp lån.

Kredittscore

Kredittscore, også kalt kredittvurdering eller kreditt rating, viser hvor kredittverdig en person er. Långivere dette tallet når de vurderer om det er sannsynlig at personen vil nedbetale lånet innen fastsatt tid. En god kredittscore vil gi deg lavere renter, mens en dårlig kredittscore kan gi deg høyere renter, eller i verste fall føre til at søknad om lån blir avslått. 

L

Lån uten kredittsjekk

På store lån er kredittsjekk en selvfølgelighet. Kredittsjekken fordyrer heller ikke lånet nevneverdig. Dersom man må betale femti kroner for kredittsjekk på for et lån på mellom 500 og 5 000 kroner vil denne lille utgiften fort utgjøre opp til 10% av lånesummen.  

Med en kredittsjekk som utgjør en så stor del av lånesummen er det naturlig at noen utlånere dropper kredittsjekken for en del av de minste lånene. Alternativet er lån som er altfor dyre for låntakerne, eller lån som er uten profitt for långiveren. 

Lån uten sikkerhet

Bankene regner et lån som sikret når banken kan overta bolig, bil, eller en annen eiendel dersom låntakeren ikke tilbakebetaler lånet i henhold til avtalen. I de siste årene har det blitt vanlig at personer med ryddig økonomi, som banken ser på som mindre risikable, får innvilget lån uten sikkerhet. 

Dette betyr egentlig at banken stoler på deg, og at sikkerheten til banken kun ligger i ryktet ditt og økonomien din. Av denne grunn kan den økonomiske situasjonen din ha stor innvirkning på hvor gode vilkår du får på lånet. 

Lån med betalingsanmerkning

Det finnes banker og andre finansinstitusjoner som spesialiserer seg på å låne ut penger til låntakere med betalingsanmerkning. Det vanligste i denne sammenheng er refinansieringslån som har sikkerhet i bolig eller lignende verdier. Det hender også at lån av denne typen innvilges med sikkerhet fra en medsøker som har stødigere økonomi.

M

MC Lån

MC-lån er lån som er spesiallaget for å brukes til å kjøpe ny eller brukt motorsykkel, moped eller ATV. Hvor gode betingelser du får vil i stor grad avhenge av hvor stor del av kjøpet du kan finansiere med egenkapital, eller hvor god sikkerheten du eventuelt kan stille for lånet. 

Mikrolån og minilån

Mikrolån, også ofte kalt minilån, er små og fleksible lån som som er lette å søke om. Mikrolån går ofte gjennom en forenklet godkjenningsprosess, og kan dermed vanligvis utbetales raskt. Ettersom lånene er så små er de også lette å betjene for de fleste. Det er vanlig å bruke mikrolån til å dekke små og uforutsette utgifter slik som for eksempel nødvendig utbytting av hvitevarer, eller tannlegeutgifter. 

N

Nominell Rente

Den nominelle renten på lånet ditt er bare renten uten at andre gebyrer og ekstrakostnader er tatt med i beregningen. Husk at du må se på den effektive renten på et lån for å få et riktig bilde av hvor mye lånet faktisk vil koste deg.   

Nedbetalingstid

Nedbetalingstiden på lånet er tiden det tar lånet tas opp til det må være innfridd.

O

Oppussingslån

Lån til oppussing er ofte gjort i form av et lån uten sikkerhet, slik som for eksempel et forbrukslån ettersom disse lånene ofte har relativt gode betingelser, og krever mindre administrasjon. For større oppussingsprosjekt kan det være en god ide å vurdere om man bør legge oppussingslånet inn i huslånet for å få lavere renter. 

P

PrivatLån Pluss

PrivatLån er en type lån fra Thorn som lar deg låne opptil 150 000 kr uten sikkerhet. Lånene har en årlig rente fra 12,90% til 29,41%, og har en nedbetalingstid på mellom 12 og 60 måneder. Du kan når som helst endre størrelsene på innbetalingene dine, helt opptil den totale summen på 150 000 kroner, uten å måtte betale mer i gebyrer.

PauseLån

Pauselån er en type lån fra Thorn, som du kan sette på pause to ganger i låpet av nedbetalingsperioden. Du kan låne opptil 100 000 kroner me pauselån. Du kan tilbakebetale lånet i ditt eget tempo, og du kan også tilbakebetale hele lånesummen umiddelbart om du vil.

ProduktFinans

ProduktFinans er en tjeneste med lange tradisjoner hos Thorn. Med ProduktFinans kan du kjøpe forbruksprodukter og betale over tid slik at det blir mer overkommelig. Det er vanlig å bruke produktfinansiering for ting som for eksempel å kjøpe PC, kjøpe vaskemaskin, kjøpe oppvaskmaskin, kjøpe HDTV eller en mengde andre produkter.

R

Renter

Renter er kostnaden forbundet med å låne penger. Vanligvis oppgis renter som en prosentandel av det utestående lånebeløpet.

Refinansiering

Refinansiering betyr at du låner penger med et billigere lån, for å nedbetale et eller flere andre lån som har høyere renter og gebyrer. Resultatet er et større lån med lavere effektiv rente, som ofte kan tilbakebetales over lengre tid dersom dette trengs, og som på alle mågter er en mindre påkjenning for økonomien.

Refinansiering med betalingsanmerkning

Refinansiering med betalingsanmerkning er en type lån med sikkerhet. Når du refinansierer med betalingsanmerkning tar banken sikkerhet i boligen din eller annen eiendom du har.

Rentefrie smålån

Så lite av profitten fra smålån kommer fra renteinntektene at noen långivere tilbyr såkalte “rentefrie smålån”. Med slike lån er det viktig å huske at lånet fortsatt kan koste mye i form av administrasjonskostnader. Rentefritaket vil også kun gjelde i en begrenset tidsperiode. Husk derfor alltid å sjekke hvor høy renten blir etter den rentefrie perioden. Det er vanlig at denne blir veldig høy. 

Refinansiering uten sikkerhet

Refinansiering uten sikkerhet betyr at du tar opp et nytt lån uten sikkerhet for å betale ned annen gjeld slik som for eksempel dyre smålån, kredittkortgjeld og lignende. En av hovedfordelene med refinansiering er at du får bedre betingelser på det samlede lånet enn du hadde for alle de forskjellige lånene hver for seg.

S

Serielån

Serielån er en type lån der du betaler mindre hver måned etter hvert som du betaler ned på lånet. Du betaler et likt avdragsbeløp hver måned, men andelen du må betale i renter reduseres ettersom mindre av lånet gjenstår. Serielån er billigere over tid, men gir ekstra tung belastning i starten når man tar opp lånet og ofte trenger pengene mest. 

SMS-lån

SMS lån er små og fleksible lån som er så små at de går gjennom en noe forenklet godkjenningsprosess. På grunn av at disse lånene er såpass små er de også lette å betjene for de fleste. Prosessen med å ta opp SMS-lån gjøres vanligvis ikke lenger via SMS, men de er likevel laget slik at du kan ta opp lån i farta på smarttelefonen din.  

Smålån

Lån som er designet for låning av små beløp, og som tilbakebetales over kortere tid kalles ofte for smålån. For at det skal være verdt bryet for utlåneren kommer disse lånene med høyere renter enn for eksempel forbrukslån som vanligvis er større lån. Dette kommer bølant annet av at smålån er så små at gebyrene vil utgjøre en relativt stor prosentandel av lånet i forhold til for eksempel et forbrukslån. Dette gjør at effektiv rente på smålån vanligvis blir høyere enn det den er på forbrukslån.

Samling av smålån

Ett smålån er lite og lett å betjene, men dersom du har flere av dem kan dette fort bli en belastning på økonomien. Ved å samle smålån i et større forbrukslån kan du som regel oppnå både lavere rentesatser og en reduksjon i gebyrer og andre kostnader, som vil resultere i en totalt sterkt redusert effektiv rente på lånet ditt.  

Stille garanti

Dersom du har betalingsanmerkning eller av andre grunner finner at det er er vanskelig å få lån kan det fortsatt hende at du kan få lån dersom noen andre er villige til å stille garanti for deg. Dette betyr at personen som stiller garanti tar på seg ansvaret for å tilbakebetale lånet dersom du ikke skulle greie det, og innebærer derfor risiko for den som stiller garanti. 

Samtidig betyr det ofte en betraktelig reduksjon i risikoen til banken når en person stiller garanti for deg, og det vil derfor i mange tilfeller kunne føre til lavere rentekostnader.

T

TryggLån

TryggLån er en tjeneste fra Thorn finans som gir deg og familien din ekstra trygghet ved hjelp av en forsikring som betaler opptil 12 måneder av avdragene dine om du for eksempel skulle være uheldig og miste jobben, eller opplever en vanskelig økonomisk situasjon av en rekke andre årsaker. Du kan låne TryggLån på opptil 50 000 kroner.